Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Sri Pararasasekara Pillaiyar Kovil
Sri Pararasasekara Pillaiyar Kovil is situated in Inuvil, which is around 4 miles from Jaffna town, and along the Inuvil – Manipay road. The temple has a history of over 600 years and had links with the kingdom of Jaffna. The presiding deity in the sanctum sanctorum is the Lord Pararasasekara Pillaiyar. This temple was built during the 14-15th century by the Jaffna king Pararajasekaran. This temple is also known as Madaththu Vasal Pillaiyar Kovil.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Sri Pararasasekara Pillaiyar Kovil
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters